1

Cáry cti

Lois McMaster Bujold
Talpress 2008

Ve své první zkoušce ohněm Cordelia Naismithová je kapitánkou na zastaralé lodi Betánské expediční jednotky a jejím úkolem je zničit nepřátelskou armádu. Během své mise, kdy však objevuje klam za klamem a zradu za zradou, je nucena uzavřít separátní mír se svým hlavním protivníkem, lordem Aralem Vorkosiganem, známým jako „Řezník z Komarru“. To je důvod, proč se na své domovské planetě stane vyvržencem a na jeho planetě lady Vorkosiganovou. [anotace]

V daleké budoucnosti osídlilo lidstvo mnoho planet, které se vyvíjeli v mnoha případech více méně samostatně, nebo jen s minimálním kontaktem s dalšími zástupci lidstva. Užší kontakty jim pomáhá udržovat soustava červích děr, kterými mohou najednou překlenout jinak nepřekonatelné vzdálenosti. A právě na nově objevené planetě poblíž jedné takové vesmírné zkratky přistála se svým týmem Astronomického průzkumu Kolonie Beta velitelka Cordelia Naismithová. Její pokojná mise se mění v noční můru ve chvíli, kdy je Beťanský tábor napaden neznámými útočníky. Sama, pouze s biologem podporučíkem Dubauerem, se tak ocitá na nepříliš dokonale prozkoumané planetě, takřka bez jakýchkoli prostředků. Zanedlouho se však dozví, že kromě nich zůstal na povrchu i jeden z nepřátel.
Střetnutí s protivníkem, ze kterého se vyklube nakonec sám „Řezník z Komarru“ Aral Vorkosigan, má pro mladého podporučíka takřka fatální následky. Naštěstí, hlavně díky Coredeliině neústupnosti, Dubaer toto setkání přežije, i když zle poraněn nervovým disruptorem. Všichni tři se tak vydávají k Barrayarské zásobovací stanici. Několikadenní pochod je při tom dobrou příležitostí, aby se navzájem lépe poznali a jeden o druhém zjistili spoustu věcí, třeba i to, že se lord Vorkosigan stal obětí zrady ze svých vlastních řad.

cary-cti_fullPodtitul knihy Cáry cti zní Co předcházelo dobrodružství Milese Vorkosigana a znalým této série tak mnohé napoví. I přesto, že se Talpress odhodlal k jejímu vydání až po vyjití deseti dílů „Milesovské“ série, jedná se o skutečný úvod celé ságy a ne dopsaný prequel až na základě úspěšnosti dosavadních knih.
Ti, kdo znají dobrodružství Milese Vorkosigna, se znovu ocitnou ve známém vesmíru i na několika známých místech a dočtou se podrobnosti o mnoha událostech, které byly v dalších knihách jen naznačeny. Pro ty, kdo ještě neměli tu čest seznámit se z některým příběhem Barrayarského šlechtice nebo se nechtěli pouštět do již rozjeté série, může tato kniha sloužit jako vzorek a ochutnávka následujících dějů. Rozhodně se totiž jedná o velice dobrý rozjezd.

Jméno autorky je dostatečným znakem kvality a ani u této knihy tomu není jinak.Cáry cti se totiž čtou jedna radost, stránky příjemně ubíhají a děj netrpí žádnými logickými kotrmelci a o jakékoli nudné nebo zdlouhavé pasáži nemůže být ani řeč. Lois McMaster Bujold i v této knize mistrně míchá koktejl vojenských akcí, až do absurdna dovedených politických čachrů a paranoii a uvěřitelných lidských postav.
Jediná výtka tak míří k samotnému nakladateli, že ve svých anotacích prozrazuje až příliš mnoho z obsahu knihy. Vždyť poslední věta odkazuje k ději, který se odehraje zhruba padesát stránek před koncem. Jinak je ovšem vše v pořádku, včetně jednotné grafické úpravy všech knih ságy.
Boží lov

Lois McMaster Bujold, The Hallowed Hunt

Talpress 2006

Pán Ingrey z rodu Vlkosrázských byl poslán na cestu do odlehlého hradu, kde byl brutálně zavražděn jeden ze synů umírajícího posvěceného krále Blat. Obviněnou vražedkyní je mladá šlechtična, která prince zabila během temného zakázaného rituálu, jehož cílem bylo obdařit prince nadpřirozenou mocí, která by mu umožnila získat vládu nad celou říší. Duch leoparda, kterého chtěl pojmout do sebe, však přešel do jeho oběti a propůjčil jí nadpřirozenou sílu. Ingrey sám je již od dětství „poskvrněn“ duší vlka, kterého v sobě úspěšně potlačil, ale nyní se zvíře v něm opět dere na povrch. Cesta s mrtvým tělem a vražedkyní do hlavního města říše je nebezpečná a plná úskalí. To však Ingrey ještě netuší, s jak strašlivou hrozbou se setká a jak obtížný úkol po něm budou požadovat bohové, protože jen on může jako poslední staroblatský šaman očistit a spasit duše tisíců bojovníků pobitých před dávnými věky v největší bitvě, jakou kdy Blata zažila. Fascinující příběh plný zla, temných čar, zvířecí magie a tajemna, ale také lásky, dobra a odpuštění.[anotace]

bozi_lov_smalPrinc Boleso zemřel, lépe řečeno byl zabit. O tom, kdo zkrátil jeho život není nejmenšího sporu. Tou nešťastnicí byla dvorní dáma jeho sestry. Prinzezny Fary, urozená Ijada dy Castos z rodu Jezevcobřezských. Jejím zajištěním a převozem do hlavního města, k řádnému soudu, byl pověřen svobodný pán Ingrey z rodu Vlkostrázských, taktéž pravá ruka královského kancléře Hetwara. O spáchaném skutku není pochyb, záhadou však dlouho zůstává za jakých okolností se tak stalo a hlavně jaké důsledky to může mít pro vládnoucí královský rod.
Pán Ingray je odhodlán splnit svůj úkol a svojí lehce naivní schovanku bezpečně dopravit k cíli, i když je mu jasné, že spousta lidí si právě tohle nepřeje. Ve svém přesvědčení je záhy utvrzen. K jeho velkému překvapení, a velmi nemalému, se však o vražedný útok pokusí on sám. Začíná být víc jasné, že se někdo pokouší využít zvířecího ducha, který byl dosud pevně spoután v jeho mysli. Kromě dvorských intrik se tak ke slovu dostávají i dávná šamanská zvířecí magie a bozi samotní.

Vybrat si knihu tak renomované autorky, jakou Lois McMaster Bujold bezesporu je, je sázka na jistotu. A pokud jste obeznámeni i s předchozími knihami chalionského cyklu, očekáváte minimálně stejně kvalitní a zábavný román. A tady přichází první malé rozčarování. Boží lov totiž nemá s předchozími knihami společného vůbec nic. Je sice pravda, že i první dva svazky měly rozdílné hlavní postavy, ale provázanost mezi nimi byla celkem velká. Ve třetí knize se spojitost s Chalionem odbude pouhými dvěma zmínkami, přičemž jednou z nich je původ jedné z hlavních postav.
Další rozčarování potká toho, kdo bude očekávat stejně bojovnou a akční knihu, jakou byla bezesporu Ochránkyně duší. I v této knize jsou samozřejmě nějaké souboje, teče krev a ty méně šťastné figury se mrtvé kácejí k zemi. Jakákoli akce má však většinou pouze oddechovou funkci mezi mnoha stránkami náročnější četby.
Pokud bych měl knihu nějak charakterizovat, asi bych použil termín teologicko historická. Autorka čtenáři dopřeje spoustu historických poznatků ze svého světa a ještě větší porci úvah o rozdílu mezi staroblatským a novoblatským chápáním víry. Ostatně bohové, z pětičlenného panteonu, nejsou jen uctívané nadpozemské bytosti , ale v několika případech také aktivně vstupují do děje.

Pokud to shrnu, obsahuje kniha jen velmi málo skutečné akce a naproti tomu spoustu popisných pasáží, které jsou plné úvah o magii a náboženství. Je tedy třetí „chalionská“ kniha nudná? I přes výše napsané, je jednoznačná odpověď, ne! Autorka je natolik zručná vypravěčka, že umí zatáhnout čtenáře do problémů svých postav a i když z nich jde někdy hlava kolem, nedovolí mu, aby se v nich ztratil.
Nic z výše napsaného nelze také brát jako jakoukoli výtku, jde jen spíš o upozornění, že Boží lov hodně vybočuje a je prostě jiný, než obě předchozí fantasy knihy, jinak skvělé SF autorky. Do jejího čtení se zkrátka musíte pustit, jako by šlo o vaše první setkání s dílem Lois McMaster Bujold.
Ochránkyně duší

Lois McMaster Bujold
Talpress 2005

Po vynikajícím úvodním románu chalionské ságy – Prokletí Chalionu – nám Lois McMaster Bujold předkládá druhou knihu ze stejného prostředí neméně vydařený fantasy román Ochránkyně duší.

Politická situace v Chalionu se stabilizovala. Díky výhodnému sňatku, kdy se Chalion spojil s dosud nevyzpytatelnou Ibrou, získalo království strategický přístup k moři a vojensky zdatného spojence. Hlavní hrdina prvního románu Lupe dy Cazaril povýšil a z osobního učitele royessi Iselle se stává kancléřem království a pravou rukou royiny Iselle a jejího muže Bergerona. Díky romantickému pozadí svého vztahu jsou oba mladí vládcové Chalionu prostým lidem milováni a díky výhodnosti svého sňatku a útrapami, kterými prošli, respektováni šlechtou. To vše je výsledkem předchozích událostí, které jsou v úvpdu lehce načrtnuty a připomenuty. Děj Ochránkyně duší se však vydává vlastním směrem a začíná mimo hlavní město a královský hrad Zangre.
ochrankyne_dusiHlavní postavu tohoto příběhu se stává royina vdova Ista, matka současné královny, a žena, která byla ze všech nejvíce postižena rodovou kletbou, jejíž tajemství z ní v očích nezasvěcených udělalo napůl šílenou a nesvéprávnou osobu. Ve svém dobrovolném exilu na hradě své matky pocítila nejprve úlevu ve chvíli, kdy kletba odezněla a dalším, i když ne chtěným vysvobozením, byla matčina smrt. Po ní se v duši Isty rozhostila podivná prázdnota, kterou poznenáhlu vyplnila dosud nevídaná myšlenka. Začala toužit po cestě. V jejích představách neexistoval jasný cíl, jen touha zbavit se dvorské etikety vdovského dvora a touha zažít dlouho nepoznanou volnost.
Záminkou pro uskutečnění náhle nalezené touhy je vykonání náboženské pouti po památných místech Chalionu. I přes naléhání a zděšení svých dvorních dam, je Istina touha naplněna a díky pomoci kancléře dy Cazaril se Ista může vydat na cestu jen s malou skupinou stráží, božským Bastardova řádu, kurýrkou Liss povýšenou na její komornou a dvěma starými známými z první knihy – bratranci Foixem a Ferdou dy Guerovými. Tak započíná zpočátku idylická cesta, kterou ale od prvních okamžiků provázejí temné stíny symbolizované příliš živými sny royiny vdovy a která se pozvolna stává nebezpečným dobrodružstvím a důležitým mezníkem nejen v životě Isty ale i celého Chalionu.

Přestože ani v této knize se hlavní postava nehonosí železnými svaly nebo nezdolnou vírou v sebe sama a své schopnosti, dokázala Lois McMaster Bujold opět napsat příběh, který chytne za srdce každého příznivce čisté fantasy. Na své si přijdou příznivci krvavých soubojů, intrik i dostatečně odměřované romantiky.
Autorka postavila svojí hrdinku před zkoušku, která souvisí s jejím minulým životem a zločinem spáchaným v dobré víře. Vystavuje Istu nelehkým peripetiím, kdy se musí spoléhat nejen na své schopnosti a otřesenou kvintariánskou víru, ale i na své průvodce a syna muže, který se neúspěšně pokusil z ní a jejího rodu sejmout dávné prokletí.
Royina vdova Ista se s plynoucími stránkami proměňuje z opečovávaného stvoření v sebevědomou, i když stále pochybující, ženu, jejíž osud je mnohem složitější a zkoušky před které je postavena stále těžší. Stejně jako v první knize se v životě lidí snoubí náboženství a magie postavená na jeho principech a fungování. Žádná z nadpřirozených schopností nebo bytostí zde není používána samovolně jen pro magický efekt. A přestože některé scény s náhle objevyvšími se bohy mohou působit jako klišovitá „Deus ex Machina“, mají pevné místo v řádu věcí a skvěle zapadají v kontextu dalších událostí.
Lois McMaster Bujold je zkrátka Paní spisovatelka ( opravdu s velkým P ) a její romány musí splňovat i kritéria toho nejpřísnějšího čtenáře. Ochránkyni duší nelze než doporučit a těšit se na třetí chalionský příběh Boží lov
Prokletí Chalionu

Lois McMaster Bujold
Talpress 2005

Až do setkání s touto knihou pro mne byla Lois McMaster Bujoldová jasnou stálicí na nebi science fiction. Její příběhy s vorkossiganského vesmíru nejsou postavené na prvoplánovité akčnosti, ale na vytříbeném stylu a dokonalém vykreslení charakteru jednajících postav. Jen na malou chvíli jsem zapochyboval, zda dokáže stejné kvality promítnout i do stoprocentní fantasy knihy.

V předvečer svátečního dne, kdy je oslavována Dcera, jedna z pětice chalionských božstev, přichází po dlouhém pěším putování do provinčního města Valendy muž, kterého utrpení prožité v posledních letech poznamenalo nejen fyzicky ale i duševně. Lupe dy Cazaril doufá, že v hradu, kde před mnoha lety sloužil jako páže, najde skromnou obživu a uleví svému bolavému tělu. Provincara vdova vládnoucí ve Valendě s ním má však jiné úmysly, a tak se ke svému vlastnímu překvapení stává učitelem a tajemníkem royessy Iselle, sestry následníka chalionského trůnu.
prokleti_chalionuDy Cazaril se sotva stačí zotavit po dlouhé cestě a seznámit se svojí svěřenkyní a její dvorní dámou, když od vládnoucího royesse Chalionu, pána Orika, přichází „pozvání“ pro oba mladé šlechtice, aby se přestěhovali ke královskému dvoru v Cargedossu. Na rozdíl od své svěřenkyně a jejího mladšího bratra projeví pramalé nadšeni, protože si je dobře vědom, že se mají stát figurkami v politické hře plné intrik a možné zrady. Dalším důvodem, proč dy Carazil není příliš odvázaný z cesty do sídelního města je fakt, že právě tam může narazit na své dávné nepřátele.

Takže jak si uznávaná autorka sci-fi ságy Dobrodružství Milese Vorkosigana poradila s fantasy? Odpověď je jednoduchá – na výtečnou.
Lois McMaster Bujold dokázala do své knihy vtisknout vše, pro co čtou miliony lidí po celém světě i její SF knihy. Najdeme zde sympatického hrdinu, ke kterému se osud, a nejen ten, nezachoval příliš přátelsky, propracovaný svět a v neposlední řadě také výborně vykreslené charaktery jednotlivých postav.
Jiskru originality dává knize i názvosloví jednotlivých šlechtických hodností nebo úřadů a propracované náboženství. Podle anotace na zadní straně knihy se autorka při tvorbě svého světa inspirovala středověkým Španělskem, a tak přestože se o vládnoucím chalionském rodu mluví jako o královské rodině, jsou jejich tituly roya ( král ), royina ( královna ) a další odvozeniny pro potomky a další příbuzné. Náboženství je pak spjato se čtyřmi ročními dobami a rodinnými hodnotami. Božstva jsou pojmenována jednoduše Otec, Matka, Syn, Dcera a pátým do počtu je Bastard, jako uvědomění si, že ne všechno se vždy řídí podle daných pravidel. Stejně tak magie, která zpočátku není v příběhu příliš viditelná, má svá jasná pravidla, které je velmi těžké porušit a jako taková je úzce propojená s jednotlivými božstvy..

Lois McMaster Bujold napsala velmi čtivý román, ve kterém není místo pro nudu, a i když se zde vyskytují pasáže, ve kterých se jakoby nic neděje, ukazuje se poznenáhlu, že mají svůj zpočátku skrytý smysl.
Pokud bych požil hodnocení a kritéria časopisu Pevnost, dal bych 95%. Chybějících pět do sta je kvůli lehce zbytečnému závěru, kdy již ukončený příběh lehce doznívá a autorka se jakoby nechtěla tak snadno rozloučit se svými hrdiny. I tak se nelze než těšit na následující díly, které již vyšly v nakladatelství Talpress.
Komarr

Lois McMaster Bujold
Talpress 2005

První tři knihy Dobrodružství Milese Vorkosigana mě stály zhruba 100 korun českých. Koupil jsem je totiž v síti prodejen Levné knihy a nečekal od nich světoborného, i když jméno autorky a i samotné nakladatelství Talpress by mělo být zárukou určité kvality. Po přečtení všech tří knih jsem musel trochu překvapeně konstatovat, že tak kvalitní scífko už jsem dlouho nečetl. Další díly už jsem tedy kupoval ve speciálce okamžitě po vydání. Další překvapení na mě čekalo opět v levných knihách v podobě osmého svazku vorkosiganského cyklu. Na vině bude nejspíš nulová propagace ze strany Talpressu, ale proč si stěžovat, když místo 299 zaplatíte jen 39 korun. 😉

Komarr – planeta, u které se nachází vstup do červí díry, jež jako jediná vede na domovský svět Milese Vorkosigana Barrayar. Planeta, která otevřela cestu invazi cetaganďanů a vysloužila si tak dlouhotrvající nenávist obyvatel Barrayaru. Planeta, která byla zpět dobyta a podrobena vládě Barrayaru. Planeta, na které probíhá dlouholetá terraformace, která je závislá na obrovském solárním zrcadle. A právě posledně jmenovaný prvek je příčinou toho, že na Komarr směřují dva císařští auditoři a jedním z nich je právě Miles Vorkosigan. Tento technologický zázrak napomáhající změně Komarru z nehostinné pustiny na planetu pozemského typu postihla nehoda v podobě srážky s nákladní vesmírnou lodí. Úkolem obou auditorů je tedy zjistit zda se jednalo o pouhou nehodu nebo záměr zbytku komarrského odboje.
komarrHned od počátku je jasné, že Miles nebude mít svůj úkol vůbec lehký ( jakoby ho někdy měl, že ). Díky svému postižení je barrayarany usazenými na Komarru považován za mutanta, který byl do úřadu Císařského auditora jmenován z pouhé protekce a rodilí komařanné ho nenávidí díky jeho původu, neboť jeho otec velel vojenské operaci, která uvrhla Komarr pod nadvládu Barrayaru. Nebyl by to ale Miles, aby si nedokázal důležité lidi z obou táborů získat na svojí stranu.
Vyšetřování, které se zpočátku nezdá být příliš složité, se však záhy komplikuje a všem zúčastněným jde méně či více o život. Další osobní komplikací pro Milese je jeho pobyt v rodině barrayarského administrátora Vorsoissona, jehož krásná žena, ve svém vztahu čím dál více nespokojená, je přesně tím typem, který Milesovi dokáže zamotat hlavu.

Kdo zná předchozí díly vorkosiganské ságy bude spokojený. Komarr se, oproti předchozímu dílu, opět částečně odehrává ve vesmíru a i samotná planeta, na které není proces terraformace ani zdaleka ukončen, je přesně tím světem, který zapadá do představy nehostinné planety každého sci-fi fanouška. Vzhledem k předchozím vážným zdravotním komplikací se ani nyní Miles nevrhá po hlavě do bojových situací. Jeho hlavní zbraní je bystrý mozek, inteligence a chladný rozum.
Lois McMaster Bujoldová v tomto románu opět dokázala, že čtivá kniha může být takřka oproštěna od násilí, i když i zde umírají lidé a odehraje se několik ozbrojených konfliktů. Vždy se ale jedná o situace, které nejsou v žádném případě pouze prvoplánovitým efektem, ale posouvají děj kupředu. Dalším velkým plusem je i to, že knihu můžete číst bez znalosti předchozích svazků. Tím, že Miles ukončil aktivní vojenskou kariéru a stal se auditorem, začíná zcela nová kapitola jeho života a tak si i noví čtenáři mohou tento příběh vychutnat, aniž by byli o cokoli ochuzeni.
Bratři ve zbrani – recenze

Lois Mc Master Bujold
Talpress 2002

When dreams come true… by se mohlo říci k pátému dobrodružství Milese Vorkosigana. Nebo také – po vzoru našich babiček – s čím kdo zachází, tím také schází. Miles Vorkosigan pod krytím postavy admirála Naismithe přivádí své dendrijské žoldnéře na Zemi, či spíše k Zemi, aby tu provedli potřebné opravy a doléčili zranění.

Platba za odvedenou práci se opožďuje a Miles – přesněji admirál Naismith – má problémy se zajištěním každodenního chodu dendrijské flotily stejně, jako s obnovením její bojeschopnosti. Náhle dostane příkaz nastoupit službu – samozřejmě jako Miles Vorkosigan – u barrayarského velvyslanectví na Zemi. Krytí admirála Naismithe začíná mít trhliny, zatím vždy se Císařské bezpečnosti dařilo vyvozovat dojem, že mezi oblastmi výskytu obou postav jsou desítky světelných let. Miles si při interview narychlo vymyslí historku o tom, že Naismith je jeho klon.

lmbbvzA pak náhle Miles stojí svému klonu zoči voči…

Všechno začalo velmi dávno v minulosti, když Barrayar mocí obsadil Komarr, blízkou planetu, která blokovala barrayanům přístup k červí díře a tím i možnost cestovat Vesmírem. Hlavou komarrského odporu se stal Ser Galen, zatím co Milesův otec dostal na této planetě nepříliš lichotivé, ale výmluvné přízvisko Řezník. Milesův nadřízený Galeni na velvyslanectví je z Komarru – a syn Sera Galena. To Miles zjistí, až když Galeni beze stopy zmizí.

A pak náhle Miles stojí svému klonu zoči voči…

Ser Galen unikl a sedmnáct let se připravoval na svoji pomstu, k čemuž mu dopomáhej klon. Mít svého člověka v nejvyšších barrayarských politických i společenských kruzích – to není jen haupttrefa, to je přímo grandhauptterno. Jen je ještě zapotřebí doladit některé prvky chování klonu, aby se mohl bez problémů pohybovat tam, kde již někdy stanula noha Milese Vorkosigana. Miles horečně přemýšlí, jak si zachránit krk, když Ser Galen o jeho budoucnosti již celkem jednoznačně rozhodl.

A pak náhle Miles stojí svému klonu zoči voči…

Bujoldová přivedla do příběhu nový zdroj napětí, komarrský odboj proti Barrayaru. I když dosud prezentovaný obraz barrayarské společnosti byl poměrně pestrý a mohli jsme se v něm setkat s pověrami vesničanů stejně, jako s intrikami šlechty, komarrskou epizodu užívá autorka jako připomínku toho, že v historii každého státu se najdou úzká místa, která jdou interpretovat vícero způsoby a někdy ani ten nejpozitivnější nemusí být zrovna lichotivý. Aura morální převahy barrayarské společnosti jako celku je odpojena od baterek ideálu a místo srdíčka tak nad Barrayarem problikává otazník…

Miles Vorkosigan se poctivě drží schématu, který autorka pro jeho příběhy vypracovala. Jeho fyzický hendikep tu sice není příliš zdůrazňován a využíván, ale o to víc musí Miles zapnout svůj mozek. Co se týče akce, stále ještě se má na koho obrátit se žádostí o pomoc – jeho bratranec Ivan i jeho zástupkyně Elli jsou jeho věrnými přáteli a Elli navíc i schopná velitelka. Jako obvykle, i tady je v příběhu obsažen výrazný morální aspekt, o to zajímavější, že shodou okolností v době českého vydání této knihy probíhají ve veřejnosti diskuse o etice klonování.

Příběhy Milese Vorkosigana jsou jakýmisi kosmickými křížovkami, šarádami, ve kterých Miles musí zanalyzovat situaci a povahy lidí, kteří ho chtějí zabít, a najít vhodný tah. Čas od času mu pomůže starý pán tím, že šikovně zfalšuje hod kostkami a k Milesovu řešení přidá trochu náhody. Ale takový je život – kdyby probíhal bez náhodných vlivů, byl by předurčen a kalkulovatelný. Miles Vorkosigan si ze všeho nejraději emoce racionalizuje, to ale neznamená, že by v něm žádné city a pocity nebouřily. Však také finále knihy, zdánlivě postavené na Milesově velmi racionálním přístupu k problému, je ve skutečnosti založeno na emocích.

Celkově to je dobře přeložená SF klasického střihu a nadprůměrné kvality, která vyžaduje spíše přemýšlivého čtenáře. Příběhy Milese Vorkosigana nejsou analogií standardních detektivek, přesto se jim blíží v tom, že kupředu a do rozuzlení je příběh posunován Milesovým intelektem. Bujoldová navíc vystavěla kulisy barrayarského světa v intencích technologické SF. Její příběhy sice nejsou plné dobrodružství vědy a techniky, ale autorka se drží konzervativních vývojových schémat a technika a technologie, které používá, jsou v dobré relaci k extrapolacím současného stavu a k očekávaným vývojovým tendencím.

Napsal: Petr Pagi Holan
Lois McMaster Bujold – Komarr (recenze)

Lois McMaster Bujold
Talpress 2005

První tři knihy Dobrodružství Milese Vorkosigana mě stály zhruba 100 korun českých. Koupil jsem je totiž v síti prodejen Levné knihy a nečekal od nich nic  světoborného, i když jméno autorky a i samotné nakladatelství Talpress by mělo být zárukou určité kvality. Po přečtení všech tří knih jsem musel trochu překvapeně konstatovat, že tak kvalitní scífko už jsem dlouho nečetl. Další díly už jsem tedy kupoval ve speciálce okamžitě po vydání. Další překvapení na mě čekalo opět v levných knihách v podobě osmého svazku vorkosiganského cyklu. Na vině bude nejspíš nulová propagace ze strany Talpressu, ale proč si stěžovat, když místo 299 zaplatíte jen 39 korun. 😉
komarr11Komarr – planeta, u které se nachází vstup do červí díry, jež jako jediná vede na domovský svět Milese Vorkosigana Barrayar. Planeta, která otevřela cestu invazi cetaganďanů a vysloužila si tak dlouhotrvající nenávist obyvatel Barrayaru. Planeta, která byla zpět dobyta a podrobena vládě Barrayaru. Planeta, na které probíhá dlouholetá terraformace, která je závislá na obrovském solárním zrcadle. A právě posledně jmenovaný prvek je příčinou toho, že na Komarr směřují dva císařští auditoři a jedním z nich je právě Miles Vorkosigan. Tento technologický zázrak napomáhající změně Komarru z nehostinné pustiny na planetu pozemského typu postihla nehoda v podobě srážky s nákladní vesmírnou lodí. Úkolem obou auditorů je tedy zjistit zda se jednalo o pouhou nehodu nebo záměr zbytku komarrského odboje.
Hned od počátku je jasné, že Miles nebude mít svůj úkol vůbec lehký ( jakoby ho někdy měl, že ). Díky svému postižení je barrayarany usazenými na Komarru považován za mutanta, který byl do úřadu Císařského auditora jmenován z pouhé protekce a rodilí komařanné ho nenávidí díky jeho původu, neboť jeho otec velel vojenské operaci, která uvrhla Komarr pod nadvládu Barrayaru. Nebyl by to ale Miles, aby si nedokázal důležité lidi z obou táborů získat na svojí stranu.
Vyšetřování, které se zpočátku nezdá být příliš složité, se však záhy komplikuje a všem zúčastněným jde méně či více o život. Další osobní komplikací pro Milese je jeho pobyt v rodině barrayarského administrátora Vorsoissona, jehož krásná žena, ve svém vztahu čím dál více nespokojená, je přesně tím typem, který Milesovi dokáže zamotat hlavu.

Kdo zná předchozí díly vorkosiganské ságy bude spokojený. Komarr se, oproti předchozímu dílu, opět částečně odehrává ve vesmíru a i samotná planeta, na které není proces terraformace ani zdaleka ukončen, je přesně tím světem, který zapadá do představy nehostinné planety každého sci-fi fanouška. Vzhledem k předchozím vážným zdravotním komplikací se ani nyní Miles nevrhá po hlavě do bojových situací. Jeho hlavní zbraní je bystrý mozek, inteligence a chladný rozum.
Lois McMaster Bujoldová v tomto románu opět dokázala, že čtivá kniha může být takřka oproštěna od násilí, i když i zde umírají lidé a odehraje se několik ozbrojených konfliktů. Vždy se ale jedná o situace, které nejsou v žádném případě pouze prvoplánovitým efektem, ale posouvají děj kupředu. Dalším velkým plusem je i to, že knihu můžete číst bez znalosti předchozích svazků. Tím, že Miles ukončil aktivní vojenskou kariéru a stal se auditorem, začíná zcela nová kapitola jeho života a tak si i noví čtenáři mohou tento příběh vychutnat, aniž by byli o cokoli ochuzeni