Luis Royo – biografie

Bazárek knih

Bazárek knih

Luis Royo

se narodil roku 1954 ve městě Olalla, Teruel (Španělsko). Vystudoval technické rýsování, kreslení, dekoraci a design interiérů na Vysoké škole Průmyslové (Industrial Mastery School) a škole Aplikovaných Umění (Applied Arts School) v Zaragoze. V letech 1970 až 1979 také pracoval na několika studiích designů interiéru
royo001Vydáno dne 11. 11. 2009 (aktualizace 22.2.2019)
V letech 1972 až 1976 se zúčastnil sérií výstav kolektivních kreseb po celém ?panělsku. V roce 1977 stvořil velkoplošné kresby za pomoci více technik. Kresby byly vystaveny v několika městech.

Od začátku roku 1978 začal kreslit komiksy pro různé fanziny, a v roce 1980 byly jeho práce vystaveny v Angouleme Fair.

V letech 1981 až 1982 pak v časopisech společností Comix International a Rambla a příležitostně také v El Víbora a Heavy Metal.

Rok 1983 znamenal začátek jeho kariéry jako ilustrátora společnosti NORMA Editorial. Jeho práce opouštějí zemi a často jsou publikovány celosvětově. Pracuje v USA, Anglii, Švédsku atd., pracujíce pověřeně na obálkách knih pro Tor Books, Avon, Warner Books, Bantan Books atd. Také dělá obálky pro americké časopisy, jako Heavy Metal a National Lampoon, ale také pro evropské jako Cimoc, Comic Art, Ere Comprimée, Total Metal a další; také dělá několik video obalů a obalů na videohry pro různé země.

Roku 1985, pracujíce jako ilustrátor v Americe i v Evropě, publikuje Colección Rambla jím kreslený komiks. V roce 1986 potom Ikusedar Ediciones S. A. publikuje DESFASE, experimentální komiksové album . V roce 1992 je ve ?panělsku vydána firmou NORMA Editorial kniha WOMEN (Ženy), sbírka ilustrací za posledních osm let. Soleil Productions vyrábí francouzskou verzi a Edition Comic Forum německou. Také má možnost ukázat na malé výstavě své originály.

V roce 1993 vydává Comic Images kolekci sběratelských karet nazvanou FROM FANTASY TO REALITY (Od fantasy k realitě), obsahující některé Royovy ilustrace.

1994, NORMA Editorial vydává ve Španělsku nový art-book (knihu kreseb) MALEFIC, který opět vydává ve Francii Soleil, v Itálii Hazard a Konemann v ostatních zemích. Kniha WOMEN je znovu vydána a americký Penthouse jí věnuje celý článek.

royo006Začátkem roku 1995 se jeho práce na obálkách knih rozšiřuje na společnosti jako Ballantine, Nal, Daw, Doubleday, Harper Paperbacks, Zebra, Fasa Corporation, Star Trek série pro Pocket Books, dělá pro Penthouse Comix, Marvel’s Fleer Ultra X-Men atd. Tytéž ilustrace spolu s dalšími jeho prácemi jsou použity na obálky knih a časopisů v Evropě i východních zemích. Jeho ilustrace se začínají objevovat v různých formátech: jako kalendáře, plakáty, trička, obaly CD, podložky pod myši apod., stejně jako kolekce sběratelských karet THE ART OF HEAVY METAL. Ve stejném roce je také vydána třetí exkluzivní kolekce sběratelských karet THE BEST OF ROYO.

Roku 1996 je jedna z Royových ilustrací použita na obálku americké a německé verze časopisu Penthouse, obsahující také krátký článek pojednávající o něm. Další článek věnovaný jeho ilustracím se objevuje v týdeníku Italian Stampa a také v americkém a německém Airbrush-Action a v Penthouse Comix. Royo vyhrál stříbrnou cenu SPECTRUM III za nejlepší současnou fantasy kresbu, a společně s firmou NORMA Editorial vydává třetí art-book SECRETS (Tajemství). NBM jej vytisklo pro anglicky mluvící země. Ve spolupráci s Heavy Metal vydává NORMA Editorial jeho třetí portfolio WARM WINDS (Teplé větry).

1997, Heavy Metal, časopis uveřejňující obvykle jeho ilustrace na obálkách a v kalendářích, mu věnoval vlastní Galerii a pověřil jej obálkou k dvacátému výročí časopisu, stejně jako sérií ilustrací založených na postavě FAKK2 (Julie Strain), vytvořené Kevinem Eastmanem. Comic Images odstartovaly dvě sběratelské karetní série ROYO SECRET DESIRES (Royovy skryté tužby) a společně s dalšími ilustrátory ARTIST CHOICE (Umělecký výběr). WOMEN a MALEFIC jsou vydány v USA a NORMA Editorial vydává znovu MALEFIC.

V roce 1998 vytvořil další art-book III MILLENIUM. V tomto případě podává svou vizi konce tohoto tisíciletí. Také je vydán tzv. BLACK TAROT stejně jako kalendář Heavy Metal pro rok 1999 a pátá kolekce sběratelských karet také nazvaná III MILLENIUM.

Roku 1999 je opět firmou Barcelona Comic Fair představen jeho nový art-book DREAMS (Sny), obsahující všechny Royovy ilustrace „na objednávku“ za posledních deset let. Ještě v 1999 startuje firma Inteleg vinylové sošky založené na obálce MALEFIC, jejichž produkci řídí sám Royo.

Později v témže roce je vydán nový art-book PROHIBITED BOOK (Zakázaná kniha). Toto je kniha obsahující úplně jinou náladu oproti jeho ostatním ilustracím. Oproti ostatním je mnohem více erotická a otevřená. Tento díl vydaný ve speciálním formátu, menším než obvykle, obsahuje ilustrace nadané enormním citem, který nebyl Royovými příznivci nikdy viděn.

V art-booku EVOLUTION (Evoluce) se Royo vrací zpět k albům s většími rozměry. I toto album, stějně jako DREAMS, obsahuje kromě nových prací i díla, vytvořená na zakázku pro takové společnosti jako např. Tor Books, Ballantine Books, Eura a Marvel Comics. Celým albem se opět táhne ženská krása.

Zkušenosti, které Royo nabyl při práci na albu PROHIBITED BOOK rozhodly, že se tomuto tématu věnoval i nadále a tak vznikla kniha PROHIBITED BOOK II, pojednávající o novém typu sexuality, založeném spíše na duchovnu než na fyzičnu. Stejně jako první kniha, vyšla i tato ve tvrdé vazbě a s protiprašným obalem. Tento formát pak mají i všechna pozdější Royova díla.

V roce 2000 byl vydán společností NORMA Editorial art-book nazvaný TATTOOS (Tetování). Jak je již z názvu patrné, art-book obsahuje ilustrace dívek s mnohdy velice složitým a odvážným tetováním.

royo_heavy_metal_by_luis_royo12Ještě před koncem prvního roku nového milénia vychází od Luise Roya dvě nové publikace. Tou první je sada pokerových karet (vydala společnost Frontier), obsahující ty nejkrásnější ženy a dívky z celé autorovy sbírky, tou druhou pak nové album CONCEPTIONS (Návrhy). Toto zatím poslední album vzniklo jako jakási ukázka, jak Royovy nádnehrné kresby vznikají krok po kroku. Obsahuje jak úplně prvotní skicy, tak pozdější návrhy a i konečná díla. V knize je krásně vidět, jak je někdy obraz v autorově fantazii přenesen na papír a ihned bez jakýchkoli úprav je z něj hotový obraz. Jindy zase vznikne skica, která je několikrát překreslována a měněna, než obraz dostane konečně svou konečnou podobu. Ta se může mnohdy od počátečního konceptu značně lišit.

Na první CONCEPTIONS navázal Luis Royo v letech 2003 a 2005 ještě dvěma dalšími alby, která stejně jako úvodní díl zachycuje postup jeho tvorby až k finálnímu obrazu.
Stejně tak doplnil album PROHIBITED BOOK na ucelenou trilogii ( 2001 a 2003 ). Ilustrace v těchto knihách jsou více erotické a duchovní než komerční malby pro vydavatelství,např.v USA by je vůbec na přední strany neotiskly. Trilogii doplňuje album Prohibited Sketchbook (2004), které jakoby zastřešuje obě zmiňované série.
V roce 2004 přichází Royo ještě s art bookem Labyrinth Tarot, který nejen ilustruje, ale sám k němu také kompletně vytváří text.

V roce 2006 vydává NORMA editorial po delší době další řadové album, s názvem Subversive Beauty, které má klasický velký formát a které kombinuje klasické ilustrace s koncepty a spojuje tak řadové album s alby řady Conceptions. Ve stejném roce se ještě objevuje temněji laděné album DARK LABYRINHT.
Prozatím na tři díly se rozrostla další řada „skicových“ alb WILD SKETCHES ( 2x 2006, 1x 2007 ). Zde jsou převážně zastoupeny první syrové nástiny a náčrty později všeobecně známých obrazů.

royo dome01Za zvláštní zmínku stojí Royův originální a ve světě fantasy ilustrací dosud nevídaný počin – album DOME. Má rozměry shodné s albem Dark Labyrinth (20,6×26 cm), vazbu i cenu, tím ale podobnost zcela končí. Nejenže se jedná o zcela nové práce L.Royoa,ale je to snad první album, jenž je celé věnováno nástěnným obrazům. A proč právě nástěnným obrazům? Důvod je jednoduchý. Luis Royo byl požádán jedním Moskevským multimilionářem o výzdobu chrámu postaveného speciálně pro tento účel. K práci si L.R. přizval svého syna Rómuloa Royoa a společně za 3 měsíce chrám skutečně vyzdobily.Vzniklo tak 45 renesančních obrazu v životní velikosti na ploše 80 m².Během prací bylo vše foto zdokumentováno a následně upraveno pro art album.

Luis Royo se ve své tvorbě posunul opět o něco dál, a tak v roce 2009 spatřilo světlo světa nejprve portfolio a poté i legitimní art book Dead Moon.. Pestrost barev, kterými hýřili jeho fantasy obrazy před několika lety, je ta tam. Tento odklon byl patrný již u dřívějších alb a proto není divu, že jeho nejnovější ilustrace, se až na výjimky, ponejvíce skládají z odstínů hnědé a šedé barvy a je tu a tam prokmitne rudá rituálních symbolů nebo krve. Ne každému se tato změna může zamlouvat, ale o to více se lze těšit na další mistrova díla. Royo si díky svému renomé zkrátka může dovolit oprostit se od jakékoli podbízivosti a tvořit zcela podle svého. (Předchozí dva odstavce byly volně převzaty z: www.artnews.cz)

V roce 2009 je vydáno album Dead Moon, což je násilný a romantický příběh, který nakonec vede k Apocalypse, příběhu s orientální chutí v gotickém a tragickém světě. Vydání sedmého portfolia Dead Moon. Na výstavě Manga v Barceloně se uskuteční výstava originálů z knihy Dead Moon. Později v tomto roce vydává Luis Royo Malefic New Remastered, jedná se o jednu z nejcharismatičtějších knih Luisa Roya, nové revidované a rozšířené dílo autora s novými obrázky a náčrty.

dead moon epiloqueV roce 2010 vyvrcholí Dead Moon Epilogue, doplněk k první knize, která zpracovává minulost Luna, Marte a jejich rodin. Legenda o tom, jak vznikla Louyang, a jak se tu s Changovými rodinami usadili. Tato kniha obsahuje CD s procesem vytváření obou knih a plakát z Game of Destiny. Následuje zveřejnění osmého portfolia Dead Moon Epilogue. Na expozici na veletrhu Manga v Madridu, jsou prezentovány originály Dead Moon a Dead Moon Epilogue. Uveřejnění portfolia Demons, Luis Royo & Romulo Royo. Deluxe edice s omezeným počtem výtisků. Později v tomto roce je publikována Prohibited book New Remastered, nové vydání obsahující všechny tři svazky původní série Prohiboted book a Prohibited boo Eild sketches. Celá edice je revidovaná autorem a rozšířena o nové obrázky a náčrty.

V roce 2011 byl vydán El Paso del Tiempo, který obsahuje Royovi komiksové příběhy z let 1982-1983 se scénáři Antonia Altarriba. V roce 2011 zahájil Romulo Royo mezinárodní multimediální projekt Malefic Time. Pozváním dalších autorů, aby první album projektu „Malefic Time, Apocalypse“ vyšlo v prosinci 2011.
V roce 2012 je část práce Malefic Time, Apocalypse vystavena na Mezinárodním veletrhu současného umění ARCO’12 Madrid. Ve stejném roce pak byla v galerii Miguel Marcos v Barceloně vystavena díla z Dead Moon a Malefic.
Společnost Yamato USA uvádí na trh sbírku figur inspirovaných albem Malefic.
Ve stejnou dobu je vydán román napsaný Jesusem B. Vilchesem Malefic, Codex ApocalypseBI (č. Kodex Apokalypsy, Fantomprint 2017). A ze stejné série, manga „Soum“.

110 katanasV roce 2014 se vydává Luis Royo album 110 Katanas, což je druhé album trilogie Malefic. V tomto roce vytváří také ilustrace ke knize „Ledový drak“ od George R. R. Martina. A začíná nový projekt pro Yamato, kde vytváří ilustrace superhrdinů DC Comic pro uvedení na trh sběratelských figurek.

V roce 2015 uspořádala společnost Sotheby’s a Christie’s aukce jeho děl. V té době také vystupuje jako host na mezinárodním veletrhu Comic Con,  v San Diego, kde obdržel cenu „Inkpot Award for Achievement in Comic Arts“. Ve stejném roce se také koná jeho retrospektivní výstava v galerii Champaka v bruselu.

V roce 2016 dokončuje trilogii Malefic, vydáním poslední knihv trilogie s názvem Malefic Time, Akelarre.
V tomto roce navštěvuje veletrh „La Mole Comic Con“ Mexiko. A v Itálii na veletrhu Lucca Comic & Games vystavuje nové limitované edice a grafické pracovní listy.

V roce 2017 navštěvuje New York Comic-Con a jeho nová limitovaná edice a grafické sbírky jsou vystaveny v galerii Laberinto Gris.

Ukázka z tvorby nástěnných maleb:

dome_01dome_03dome_02

 Po kliknutí na obrázek se otevře originál v novém okně

 Galerie: Luise Roya

Alba Luise Roya

luis_royo_antologia

Antologia (19??)

Women

Women (1992)

Malefic

Malefic (1994)

SECRETS

Secrets (1996)

millenium

III Millennium (1998)

Dreams

Dreams (1999)

prohibited1

Prohibited Book I (1999)

Sans titre

Fantastix Art (1999)

evolution

Evolution (2001)

prohibited2

Prohibited Book II (2001)

conceptions

Conceptions I (2002)

visions

Visions (2003)

prohibited3

Prohibited Book 3 (2003)

conceptions2

Conceptions II (2003)

fantasticart

Fantastic Art (2004)

sketchbook

Prohib. Sketch (2004)

tarot

Labyrinth Tarot (2005)

01203416701_g

Conceptions III (2005)

subversive

Subversive Beauty (2006)

wild

Wild Sketches (2006)

Labyrinth

Dark Labyrinth (2006)

wild2

Wild Sketches II (2006)

dome

Dome (2007)

wild3

Wild Sketches III (2007)

dead_mon_cover

Dead Moon (2009)
Portfolio

deadmoon

Dead Moon (2009)
Art Book

deadmoon

Dead Epiloque (2010)
Art Book

Jednotlivé díly Malefic time:

Luis Royo - Malefic time110 katanasMalefic Time Akelarre Luis Royo Romulo Royo Book Cover

Použité zdroje:
www.luisroyo.com

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..